เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Sunday, March 9, 2014

สิงคโปร์จะซื้อเครื่องบินเติมน้ำมันใหม่

สิงคโปร์จะทดแทนเครื่องบินเติมน้ำมัน KC-135S ที่มีใช้อยู่
KC-135