เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Monday, May 30, 2011

Tablet Era

หมดยุคของ netbook เข้าสู่ Tablet Era
ช่วงนี้ได้อานิสงค์จากวันทหารผ่านศึก ได้หยุดต่อเนื่องก็เลยพอจะมีเวลามาเขียนอะไรนำเสนอกัน โอกาสนี้ก็คงต้องตามเทรนกันนิดหนึ่ง นั่นก็คือในเรื่องเทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์

Sunday, May 29, 2011

สิ้นสุดการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปลายเดือนพฤษภาคมนี้

อ้างถึง http://monsoonphotonews.blogspot.com/2011/04/new-election-2011.html


อาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายในการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ท่านจะนิยมชมชอบพรรคไหน ศรัทธาใคร มันเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ทั้งนี้แล้วแต่ความศรัทธาและระดับสติป้ญญาของแต่ละคน

แต่คนไทยทุกคนมีหน้าที่ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ นั่นคือการไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง