เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Saturday, February 4, 2017

ผู้ร่วมแข่งขันรายใหม่ของโครงการเครื่องบินฝึก T-X

วันนี้มาเล่นข่าวเรื่องเครื่องบินฝึกใหม่ของสหรัฐฯในโครงการ T-X program
T-38