เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Saturday, January 11, 2014

กองพันทหารม้าของไทย

จากบทความ กองพันทหารม้าไทยกับอิสราเอล(ปรับใหม่)  http://monsoonphotonews.blogspot.com/2013/12/blog-post.html วันนี้จะมาต่อกันในเรื่องของกองพันทหารม้าของไทย แต่ทั้งนี้จะเป็นวิชาการเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ภารกิจของทหารม้า การจัดหน่วย และรายนามหน่วยกองพันทหารม้า แค่นั้น
จัดทำโดยกองพันทหารม้าที่ 16


ภารกิจของทหารม้า
ทหารม้า เป็นกำลังรบหลักส่วนหนึ่งของกองทัพบก ซึ่งสามารถมอบภารกิจให้ทำการรบโดยลำพังหรือผสมเหล่า ได้เป็นอย่างดี ซึ่งภารกิจในการรบที่หน่วยทหารม้ารับผิดชอบได้แก่ ภารกิจดังต่อไปนี้
1.เป็นหน่วยในการลาดตระเวน การเข้าตี การระวังป้องกันและออมกำลังให้กับหน่วยใหญ่
2.เป็นหน่วยหลักในการดำเนินกลยุทธ์
การแบ่งประเภทของทหารม้า
ศูนย์การทหารม้า ได้กำหนดหลักนิยมและรูปแบบการจัดหน่วยทหารม้าโดยแบ่งประเภทของทหารม้าไว้ดังนี้
1.ทหารม้าลาดตระเวน หมายถึง หน่วยทหารม้าที่จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน และระวังป้องกัน โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกองพันลาดตระเวน หรือกองร้อยลาดตระเวนทุกรูปแบบ จัดอยู่ในประเภททหารม้าลาดตระเวนทั้งสิ้น

2.ทหารม้ารถถัง หมายถึง หน่วยทหารม้าที่ดำเนินกลยุทธ์หลัก โดยมีรถถังเป็นยานรบไม่ว่าจะเป็นกองพันรถถังของ กองพลทหารราบ หรือกองพันรถถังในอัตราของกรมทหารม้า จัดอยู่ในประเภททหารม้ารถถังทั้งสิ้น

3.ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ หมายถึง หน่วยทหารม้าที่ใช้ดำเนินกลยุทธ์หลัก โดยมียานยนต์สายพานหุ้มเกราะเป็น ยานรบหลักสามารถเคลื่อนที่และทำการรบบนยานรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารม้ารถถังโดยตลอด จะลงรบ บนดินเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกลยุทธ์ทางพื้นดิน เพื่อชดเชยจุดอ่อนของทหารม้ารถถังเท่านั้น

4.ทหารม้าขี่ม้า ปัจจุบันกองทัพบกสงวนไว้เพียง 1 กองพัน คือกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ที่สนามเป้า กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในภารกิจแห่นำตามเสด็จเป็นการเชิดชูเกียรติ วัฒนธรรมประเพณีของชาติ และเป็นการ รักษาตำนาน


5.ทหารม้าอากาศ เป็นทหารม้าที่ใช้อากาศยาน ( เฮลิคอปเตอร์ ) เป็นยานรบหลัก เป็นหน่วยที่มีความคล่องแคล่ว ในการเคลื่อนที่สูงมาก ซึ่งจัดอยู่ในประเภททหารม้าลาดตระเวน เพื่อเอาชนะขีดจำกัดของภูมิประเทศทหารม้า ประเภทนี้ มหาอำนาจบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ มีการจัดและเคยใช้ปฏิบัติการได้ผลมาแล้วในสงครามเวียดนาม ปัจจุบัน ทบ. ได้อนุมัติหลักการในการจัดตั้งแล้ว 4 กองร้อย เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชา ไว้กับ พล..2 รอ. คือ กองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1

ขีดความสามารถของทหารม้า
ทหารม้าสามารถให้การคุ้มครองพื้นที่ปฏิบัติการที่มีกว้างด้านหน้า และ มีความลึกมากทั้งนี้จาก
คุณลักษณะของทหารม้าดังกล่าวแล้ว การใช้หน่วยทหารม้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรให้ปฏิบัติด้วยความกล้า
หาญ ตามขีดความสามารถที่สำคัญดังต่อไปนี้
. ดำเนินกลยุทธภายใต้การยิงที่มีเกราะป้องกันในสนามรบ
. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในพื้นที่หนึ่ง และเข้าปะทะกับข้าศึกเพื่อตัดสินการรบ ตำบลคับขัน
. กระจายกำลังและรวมกำลังอย่างรวดเร็ว
. ทนต่อการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ได้ในระดับหนึ่ง
. เข้าปะทะและผละจากการสู้รบกับข้าศึกได้อย่างรวดเร็ว โดยสูญเสียน้อยที่สุด
. เข้าโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อที่มั่นข้าศึก

สรุปหลักนิยมวิธีรบของทหารม้า
. ทำการรบบนยานรบเคลื่อนที่เร็ว
. ปฏิบัติการเป็นอิสระ โดยใช้ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ และอำนาจการยิง
. ทำการรบอย่างแตกหัก หวังผลตัดสินการรบ
. ไม่รบยืดเยื้อเป็นเวลานาน
. ทำการรบผสมเหล่าได้สมบูรณ์ในตัวเอง
. ทำการรบแบบใช้กำลังเป็นปึกแผ่น

คราวนี้มาลองดูหน่วยต่างๆ ของเหล่าทหารม้ากันบ้าง หน่วยในเหล่าทหารมีดังนี้
 • 3 กองพล
 • 6 กรม
 • 31 กองพัน
 • 5 กองร้อยอิสระ
 • 1 กองร้อยทหารม้าอากาศ
โดยในแต่ละระดับก็จะเรียงหมายเลขหน่วยตั้งแต่ 1, 2, 3 เรียงไปเรื่อยๆ ทั้งนี้จะขอนำรายนามหน่วยเฉพาะและหน่วยในระดับกองพันที่เป็นหน่วยรักษาพระองค์(รอ.) กับหน่วยที่สามารถค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ทได้แค่นั้น ดังนี้
 • ศูนย์การทหารม้า
 • โรงเรียนทหารม้า
 • กองพลทหารม้าที่ 1
 • กองพลทหารม้าที่ 2 รอ.
 • กองพลทหารม้าที่ 3
 • กรมทหารม้าที่ 1 รอ.
 • กรมทหารม้าที่ 4 รอ.
 • กรมทหารม้าที่ 5 รอ.
 • กองร้อยบิน กองพลทหารม้าที่ 1 รอ.
 • กองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1
 • กองพันทหารม้าที่ 1 รอ.
 • กองพันทหารม้าที่ 3 รอ. .. 2531 กองพลทหารม้าที่ 2 รายงานขออนุมัติกองทัพบกแปรสภาพ/ปรับการจัดไปเป็น "กองพันทหารม้า- บรรทุกยานเกราะ" โดยใช้ อจย.17-25 . ซึ่งใช้รถสายพานลำเลียงพลแบบ 85 (รสพ.85 ประกอบด้วย รถสายพานบังคับการ ,รถสายพานติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 82 มิลลิเมตร ,รถสายพานติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มิลลิเมตร) เป็นยานรบหลักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 • กองพันทหารม้าที่ 4 รอ.
 • กองพันทหารม้าที่ 5 รอ. มีกองร้อยรถถังครบตามอัตรา 3 กองร้อยรถถังใช้รถถังหลัก แบบ M60 A3 ตั้งแต่ .. 2540
 • กองพันทหารม้าที่ 8 .พัน.8 มีฐานะเป็นกองพันทหารม้า(รถถัง) ของกองพลทหารราบ(พัน..พล..) ขึ้นการบังคับบัญชากับกองพลทหารราบที่ 3 ใช้รถถัง M41 (Walker Bulldog) เป็นยุทโธปกรณ์หลักตั้งแต่ปี ..2505 เป็นต้นมา
 • กองพันทหารม้าที่ 11 รอ.
 • กองพันทหารม้าที่ 12 กองพันทหารม้าลาดตระเวณ ประกอบด้วย 5 กองร้อย โดย 3กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน จัด อจย.17 – 57 .
 • กองพันทหารม้าที่ 14 ป็นกองพันทหารม้าเบากองพันแรกของเหล่าทหารม้า มีนามหน่วยว่ากองพันทหารม้าที่ 4 กรมทหารม้าที่ 3เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 เรียกนามหน่วยย่อว่า.3 พัน.4ต่อมา เปลี่ยนชื่อจากหน่วยเดิมเป็นกองพันทหารม้าที่ 14” เรียกนามหน่วยย่อว่า.พัน.14เมื่อ 6 มิ..22
 • กองพันทหารม้าที่ 16 ในปี ..2537 ได้ปรับการจัดหน่วยจาก พัน..(ลว.) เป็น พัน.. (รถถัง) ตาม อจย. 17-15 (ลง 25 ..19) บรรจุกำลังพลตามอัตราลด (พร้อมรบ ระดับ 2) ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 72/37 เรื่อง ปรับการจัดหน่วย กองพันทหารม้าที่ 16 ลง 22 มิ..37 ในระหว่างปี 2537 - 2543 ได้รับมอบ รถถัง 30 (T 69-II) เป็นยุทโธปกรณ์หลักในการปฏิบัติภารกิจ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น . M41 A3 จำนวน 35 คันเมื่อ ..2543 จนถึงปัจจุบัน
 • กองพันทหารม้าที่ 17 รอ. เดิมปี ..2530 ใช้รถถัง M48A5 ต่อมาปี .. 2540 เปลี่ยนมาใช้รถถัง M60 A3
 • กองพันทหารม้าที่ 18 (มีเว็บไซด์แต่ไม่สามารถอ่านได้ ยังไม่ได้รับการปรับปรุง)
 • กองพันทหารม้าที่ 19 ใช้อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ (อจย.) 17-55 .
 • กองพันทหารม้าที่ 20 รอ. เมื่อ 13.. 34รับรถถัง M60 A1 จำนวน 51 คัน ตามทะเบียนแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ สพ. ที่ 69 - 34 ไว้ใช้ในราชการ
 • กองพันทหารม้าที่ 22 กองพันทหารม้าที่ 22 เป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้น ตามโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพตามแผนพัฒนาของกองทัพบก เป็นกองพันทหารม้า ที่เป็นการจัดแบบผสมที่ไม่เหมือนกับกองพันทหารม้าทั่วไป และมีอยู่กองพันเดียวเท่านั้น ที่ใช้อัตราการจัดหลายรูปแบบ กล่าวคือมีการจัดหน่วยทหารม้าแบบมาตรฐานครบ ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ ทหารม้ารถถัง, ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และทหารม้าลาดตระเวน เป็นหน่วยระดับกองร้อยอยู่ในกองพันเดียวกัน
 • กองพันทหารม้าที่ 23 รอ. มี 5 กองร้อย คือ 3 ร้อย..(บรรทุกยานเกราะ) 1 ร้อย.สสก. 1 ร้อย.สสช.
 • กองพันทหารม้าที่ 24 รอ. มี 5 กองร้อย คือ 3 ร้อย..(บรรทุกยานเกราะ) 1 ร้อย.สสก. 1 ร้อย.สสช.
 • กองพันทหารม้าที่ 25 รอ.
 • กองพันทหารม้าที่ 26 ปี ..2532 บรรจุรถถังเบา 32 (Stingray) เป็นยุทโธปกรณ์หลัก
 • กองพันทหารม้าที่ 27 รอ.
 • กองพันทหารม้าที่ 29 รอ. เป็นกองพันทหารม้าจริงๆ นั่นคือเป็นกองพันเดียวในประเทศไทย ที่ขี่ม้าตัวเป็นๆ
 • กองพันทหารม้าที่ 30 กองพันทหารม้าลาดตระเวณ มียุทโธปกรณ์หลักคือ .เบา 21 สกอเปี้ยน ยาน M113
 • กองพันทหารม้าที่ 31 กองพันล่าสุด สถานที่ตั้งหน่วยคือ ค่ายอินทิรา จ.ปัตตานี

No comments:

Post a Comment