เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Sunday, February 28, 2016

Clip ประชาสัมพันธ์ยาน BWS ของ DTI

วันนี้เอาคลิ้ปวีดีโอประชาสัมพันธ์ยานเกราะล้อยาง Black Widow Spider (BWS) ของสถาบันฯ DTI มาให้ชมกัน
ป้อมปืนแบบต่างๆ ที่สามารถติดตั้งบนยาน BWS

Thursday, February 11, 2016

VT-4(MBT3000) ของจีน และ T90MS ของรัสเซีย

จากข่าวคราวกองทัพบกกำลังมองหารถถังหลักแบบอื่นนอกเหนือไปจากรถถังแบบ T-84 Oplot ที่สั่งซื้อไปแล้ว 49 คันจากยูเครน

โดยคณะกรรมการฯ ไปเยี่ยมชมโรงงานของรัสเซียและจีน ก็นำมาซึ่งการคาดเดาในความเป็นไปได้สำหรับการจัดซื้อรถถัง T-90MS(รุ่นส่งออกของ T-90S) ของรัสเซีย และ MBT-3000 ของจีน