เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Friday, September 9, 2011

9/11/11

วันนี้เป็นวันระลึกถีงโศกนาฎกรรม 9/11 เมื่อสิบปีก่อน
ก็ขอนำภาพมาให้ชมกัน ในภาพเป็นเรือลำเลียงพล USS New York (LPD21)
เรือลำนี้ได้นำเหล็กจากซากเวิร์ลเทรดหนัก 7.9 ตันมาใช้ในการสร้างเรือ

เรือลำนี้กำลังแล่นผ่านพื้นที่บริเวณที่เป็นอาคารตึกเวิร์ลเทรด
ภาพถ่ายโดย Sgt. Randall A. Clinton

ส่วนภาพนี้ อาคารด้านซ้าย คือพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน 9/11 ที่กำลังสร้างอยู่ในอาณาบริเวณที่เคยเป็นตึกเวิร์ลเทรด

No comments:

Post a Comment