เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค https://www.facebook.com/monsoonpages

Tuesday, November 29, 2011

กึกก้องร้องพระนาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระเกียรติก้องขจรไกล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

No comments:

Post a Comment