เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Saturday, November 8, 2014

พลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้นำเสนอข่าวเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กัน เป็นข่าวของบ. Trina Solar สหรัฐอเมริกา ผู้จำหน่ายแผงโซลาเซลให้กับบ. Global House เพื่อนำไปติดตั้งบนหลังคาสำนักงานขายทั่วประเทศไทย
แผงโซลาเซล Honey module

บ. Trina Solar ได้ประกาศเสร็๋จสิ้นการส่งมอบแผงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รุ่น Honey module (TSM-PC05A) จำนวน 31,200 แผง


เพื่อนำไปติดตั้งบนหลังคาของสำนักงานขาย Global House ทั้ง 10 แห่งที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ข่าวจาก Solar Daily
ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 95% ของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละสาขา

นับว่าเป็นข่าวที่น่าจะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในธุรกิจภาคต่างๆ ได้หันมาคิดและใส่ใจในการใช้พลังงานบริสุทธิ์ เพื่อเป็นการประหยัด และเป็นการช่วยอนุรักษ์โลก

สำหรับธุรกิจแผงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในบ้านเรา กิจการนี้มีมานานกว่า 25 ปี ซึ่งทั้งหมดเป็นการนำเข้าแผงโซล่าเซลจากต่างประเทศ 100% โดยเพื่อนที่อยู่ในวงการเคยบอกให้ทราบว่าแผงโซลาเซลที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดีที่สุด สูงที่สุดเป็นของประเทศอิสราเอล (แต่ปัจจุบันยังจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ อันนี้ก็ไม่ทราบได้)

พอเห็นว่ากิจการแผงโซลาเซลกำลังเจริญเติบโตทำให้เกิดคำถามในใจขึ้นมาว่า ทำไมคนไทยถึงไม่ศึกษาวิจัยพัฒนาแผงโซลาเซลของตนเองขึ้นมาบ้าง เนื่องจากยังไม่เห็นมีบริษัทไทยแห่งใดที่ประกาศมีผลิตภัณฑ์ของตนเองในธุรกิจนี้เลย

ส่วนภาคการศึกษาก็ไม่พบว่ามีวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยไหน ประกาศผลงานด้านนี้กันออกมาเลย

ก็เลยอยากจะฝากไว้ให้พิจารณากันบ้าง เพราะแผงโซลาเซลสามารถนำไปสร้างประโยชน์ได้ในทุกวงการ รวมทั้งวงการทหาร

No comments:

Post a Comment