เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Sunday, February 28, 2016

Clip ประชาสัมพันธ์ยาน BWS ของ DTI

วันนี้เอาคลิ้ปวีดีโอประชาสัมพันธ์ยานเกราะล้อยาง Black Widow Spider (BWS) ของสถาบันฯ DTI มาให้ชมกัน
ป้อมปืนแบบต่างๆ ที่สามารถติดตั้งบนยาน BWS
เพื่อใครจะยังไม่ได้ดู
No comments:

Post a Comment