เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Tuesday, May 9, 2017

Snipe โครนนาโน สี่ใบพัด

บริษัท AeroVironment (ผู้สร้างโดรนขนาดเล็กที่มีใช้อยู่อย่างกว้างขวาง Raven)ได้ส่งมอบโครนขนาดเท่าฝ่ามือให้กับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ(ที่ไม่ระบุ แต่เคยมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าบริษัทกำลังพัฒนาโดรนให้กองทัพบก) จำนวน 20 ชุด เพื่อทดสอบ
RQ-11 Ravenโดรนที่กล่าวถึงคือ Snipe Nano Quad ขนาด 140 กรัม เป็นผลงานที่ได้มาจากการพัฒนาโดรน Nano Hammingbird ให้กับ DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
Snipe Nano Quad

โดรน Snipe ใช้เวลาเตรียมสำหรับปฏิบัติการได้ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที

สร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจข่าวกรองและลาดตระเวณ สามารถถ่ายทอดภาพและบันทึกวีดีโอทั้งกลางวันและกลางคืน

ความเร็วในการบิน 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะปฏิบัติการ มากกว่าหนึ่งกิโลเมตร แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 15 นาที สำหรับขนาดของโดรนยังไม่มีข้อมูล

No comments:

Post a Comment