เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Thursday, December 21, 2017

ติดตามข่าวอัพเดท ทาง FB

วันนี้เอาภาพยืนยันความทันเหตุการณ์ของภาคข่าวทันด่วนทางช่อง FB


นำเสนอข่าวอัพเดทล่าสุดต่อวัน(ที่มีเวลาอัพเดท หุ...หุ) โดยจะเป็นภาคภาษาอังกฤษ แต่หากต้องการภาคภาษาไทยก็ให้รออ่านจากบล็อกเก็บตกแปลข่าวรายวัน

No comments:

Post a Comment