เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Wednesday, July 28, 2010

ตุลา 2011

MTA จะขึ้นราคาตั๋วเดือนอีกแล้วในเดือนตุลาคม ปีหน้า(2011)
มีให้เลือก 2 แบบคือ
  1. Unlimited ราคา $104
  2. ราคา $99 ใช้ได้ 90 เที่ยว 
ที่เขาจะขึ้นราคาอีกก็เพราะจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ใช้ตั๋วเดือนเป็นผู้ที่มี รายได้ $60,000 ต่อปี ในขณะคนที่ซื้อตั๋วเป็นเที่ยวๆ คือคนที่มีรายได้ $33,000 ต่อปี
ลองมาดูข้อมูลการขึ้นราคาตั๋วเดือน subway ในอดีตที่ผ่านมา
  • ปี 1998 ตั๋วรายเดือนไ้ด้ถูกนำออกมาใช้เป็นครั้งแรก ราคา $63
  • ปี 2003 ตั๋วรายเที่ยว ขึ้นราคาเป็น $2 และตั๋วรายเดือนขึ้นราคาเป็น $70
  • ปี 2005 ตั๋วรายเดือน ขึ้นราคาเป็นครั้งที่สาม $76
  • ปี 2008 ตั๋วรายเดือน ขึ้นราคาเป็นครั้งที่สี่ $81
  • ปี 2009 ตั๋วรายเดือน ขึ้นราคาเป็นครั่งที่ห้า $89
งานนี้คงต้องไปค้นเพลงเก่าๆ ของวงพลอย มาฟังกันใหม่แล้ว "คนจนมีสิทธิไหมครับ"
 

No comments:

Post a Comment