เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Sunday, May 29, 2011

สิ้นสุดการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปลายเดือนพฤษภาคมนี้

อ้างถึง http://monsoonphotonews.blogspot.com/2011/04/new-election-2011.html


อาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายในการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ท่านจะนิยมชมชอบพรรคไหน ศรัทธาใคร มันเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ทั้งนี้แล้วแต่ความศรัทธาและระดับสติป้ญญาของแต่ละคน

แต่คนไทยทุกคนมีหน้าที่ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ นั่นคือการไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งดังนั้นหากท่านต้องการให้พรรคในดวงใจของท่านชนะการเลือกตั้ง ก็จงไปใช้สิทธิของท่านที่มีอยู่
ดีกว่ามาวิพากษ์วิจารณ์ หรือชุมนุมต่อต้าน หรือเดินขบวนประท้วงกันในภายหลัง
เพราะในกฏหมายรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้แล้วว่าหากท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ของท่านในการใช้สิทธิลงคะแนน
ท่านก็ไม่มีสิทธิที่จะคัดค้านหรือทวงติง ในผลของการเลือกตั้ง

เพราะฉะนั้นในการชุมนุม หรือการประท้วงต่อต้านด้านการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้
หากตำรวจปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งคัด ก็สามารถจับกุมผู้ร่วมชุมนุม หรือร่วมประท้วงได้
(แม้ว่าเป็นการชุมนุม หรือประท้วงอย่างสันติ) โดยตรวจสอบจากรายชื่อผู้ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ด้วยเหตุนี้ จงไปทำหน้าที่ของชาวไทยที่ดีมีสำนึกในหน้าที่ ด้วยการลงคะแนนเลือกตั้ง
และเคารพในระบบประชาธิปไตยในผลของการเลือกตั้งที่จะออกมา
สิ้นสุดกันที่กับการไร้ศิวิไลซ์ การชุมนุม การต่อต้าน ตามอารมณ์ฉัน

ประเทศชาติถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้No comments:

Post a Comment