เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Sunday, July 31, 2011

ขุนรองปลัดชู

คนดีไม่มีวันตาย...วันนี้จึงขอนำภาพยนต์เรื่อง "ขุนรองปลัดชู" มาให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ชม
และเพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านและคนไทยผู้กล้าอีก 400 นาย
ภาพยนต์เรื่อง "ขุนรองปลัดชู" พ.ศ. 2554


No comments:

Post a Comment