เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Monday, August 1, 2011

สถานกงสุลใหญ่นิวยอร์ก ขอเชิญลงนามไว้อาลัย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
Royal Thai Consulate General
351 East 52nd Street, New York, NY 10022
Tel: (212) 754 1770 Fax: (212) 754 1907

จดหมายข่าว
NEWSLETTER
ฉบับที่ / 2554 ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 สำหรับคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ นิวยอร์ก


เรื่อง ขอเชิญลงนามไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6)
ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดสมุดลงนามไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เลขที่ 351 East 52nd Street, New York, N.Y. 10022
จึงขอเรียนเชิญคนไทยและครอบครัวร่วมลงนามถวายไว้อาลัยฯ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

No comments:

Post a Comment