เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค https://www.facebook.com/monsoonpages

Friday, November 2, 2012

ทำไม iPad mini ลงราคาต่ำกว่า $300 ไม่ได้

อธิบายง่ายๆ ได้ด้วยภาพๆ เดียว
No comments:

Post a Comment