เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Wednesday, September 4, 2013

โครงการวิจัยและพัฒนารถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกความเร็วสูง

วันนี้จะนำเสนอเรื่องของราชนาวีไทยในโครงการวิจัยและพัฒนารถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกความเร็วสูง
เรื่องราวสืบเนื่องมาจากข่าวกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 พลเรือตรี นฤดม ชวนะเสน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี อรุณ ทองแท้ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ /ที่ปรึกษาโครงการคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนารถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกความเร็วสูง พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปเพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ต้องการของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของทัพเรือภาคที่๓ พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
จากภาพที่ใช้ในการ presentation เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง จึงไปค้นหาข้อมูลจากในอินเตอร์เน็ท ได้ข้อมูลมาว่ารถประเภทนี้ได้มีการผลิตออกมาขายแล้วตั้งแต่ปี 2004 เรียกว่ารถ Aquada โดยผู้ประดิษฐ์คือนาย Alan Gibbs ชาวนิวซีแลนด์ นับเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่ถูกต้องตามกฏหมายคันแรกของโลก
ภายหลังบ. Gibbs ได้พัฒนารถสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นอื่นๆ ออกมาอีกคือ
  1. รถเล็ก 4ล้อ (4 wheeler) ชื่อว่า Quadski (ปี 2006)
  2. รถ Humdinga (ปี 2007) SUV ขับเคลื่อนอิสระ 4 ล้อ
  3. รถ Phibian (ปี 2012) บรรทุกได้ถึง 15 คน
  4. รถ Humdinga II (ปี 2012) 5 ที่นั่งพร้อมสัมภาระ

จากเว็บไซด์ของบ. Gibbs http://gibbsamphitrucks.com/humdinga
Humdinga II
ถ้ากองทัพเรือนำองค์ความรู้จากงานพัฒนาและวิจัยรถสะเทินน้ำสะเทินบก(รยบ.ขนาด ¼ ตัน M151 A2) ต้นแบบของกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มาใช้ก็น่าจะพัฒนาไว้ไวยิ่งขึ้น ที่ต้องวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมก็คือระบบพับล้ออัพเดท 28 สิงหาคม 2558
ใันงานนาวีวิจัย 2015 ที่กองทัพเรือจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นั้นมีภาพรถสะเทินน้ำสะเทินบก แต่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดว่าจะใช่รถฯในโครงการที่วิัจัยพัฒนาฯ นี้หรือไม่
นาวีวิจัย 2015

No comments:

Post a Comment