เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Friday, January 17, 2014

ตุรกีซื้อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จากสเปน

เมื่อปลายปี 2013 ตุรกีตัดสินใจสั่งซื้อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ (LHD) จากสเปน
เรือ LHD นี้คือเรือชั้น Juan Carlos I ซึ่งก็คือเรือชั้น Canberra ที่ออสเตรเลียได้สั่งซื้อไปก่อนหน้านี้แล้ว

เรือ LHD Juan Carlos I ของสเปน มีคุณลักษณะดังนี้
 • ระวางขับน้ำ 27,079 ตัน
 • ยาว 230.82 เมตร
 • กว้าง 32 เมตร
 • กินน้ำลึก 6.9 เมตร
 • ความเร็วสูงสุด 21 น็อต
 • ระยะปฏิบัติการ 17,000 กิโลเมตร (ที่ความเร็วมัธยัสถ์ 15 น็อต)
 • ลูกเรือ ราว 240 นาย
 • บรรทุกทหารได้ 913 นาย หรือรถถัง Leopard 2 จำนวน 46 คัน
 • บรรทุกอากาศยาน เครื่องบิน AV-8B, เฮลิคอปเตอร์ CH-47 ซีนุค, เฮลิคอปเตอร์ Sea King, เฮลิคอปเตอร์ NH-90 จำนวน 12 ลำ
 • บรรทุกเรือลำเลียงยกพลขึ้นบก (LCM) จำนวน 4 ลำ
 • บรรทุกยานจู่โจมลำเลียงพล (AAV) จำนวน 27 คัน
 • บรรทุกยานลำเลียงพลขึ้นบก (LCVP) จำนวน 2 ลำ
 • บรรทุกเตียงพยาบาล 40 เตียง
 • ติดอาวุธ ปืนใหญ๋กลขนาด 20 มม. จำนวน 4 จุด
 • ติดอาวุธปืนกลขนาด 12.7 มม. จำนวน 4 จุด

นอกจากนี้เรือ LHD ฮวน คารอส หนึ่ง ยังมีดาดฟ้าแบบสกีจั้มพ์ สำหรับเครื่องบินขึ้นลงระยะสั้นหรือขึ้นลงแนวดิ่งอย่างเช่น F-35B และสามารถติตตั้งอุปกรณ์ช่วยลงจอดเครื่องบินบนดาดฟ้าเรือ
San Antonio Class ของสหรัฐ
เรือ LHD ของสเปนลำนี้ มีขนาดพอๆ กับเรือ LPD ชั้น San Antonio ของสหรัฐ
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเรือ LHD และเรือ LPD ก็คือ เรือ LHD ออกแบบมาเพื่อลำเลียงทหารด้วยเฮลิคอปเตอร์ ส่วนเรือ LPD นั้นจะเน้นลำเลียงทหารด้วยยานลำเลียงพล แต่เรือทั้งสองแบบนี้สามารถบรรทุกทั้งเฮลิคอปเตอร์และยานละเทินน้ำสะเทินบกเช่นเดียวกัน
USS New York LPD-21 เรือในชั้น San Antonio
ที่ได้นำเหล็กจากซากอาคารเวิลด์เทรดมาใช้ในการสร้างเรือลำนี้ด้วย

สำหรับประเทศไทยก็มีเรือประเภทนี้เช่นเดียวกัน นั่นคือ เรือหลวงอ่างทอง (791) เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำแรกของกองทัพเรือไทยสังกัดกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ และเป็นเรือในประจำการที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของกองทัพเรือไทยในปัจจุบัน รองจาก เรือหลวงสิมิลัน (871) และ เรือหลวงจักรีนฤเบศร (911)

..อ่างทอง เป็นเรือประเภท เรือ LPD ( LANDING PLATFORM DOCK ) สร้างโดยบ. Singapore Technologies Marine Ltd. (ST Marine) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 ..51 โดยสร้างตามเรือต้นแบบชั้น ENDURANCE ของกองทัพเรือสิงคโปร์ ซึ่งมีการแก้ไขในส่วนระบบอาวุธ,ระบบเดินเรือ,ระบบขับเคลื่อนและในส่วนอื่นๆตามความเหมาะสมและความต้องการของกองทัพเรือ
คุณลักษณะของเรือหลวงอ่างทอง
 • ระวางขับน้ำสูงสุด 7,600 ตัน
 • ความยาวตลอดลำ 141 เมตร
 • ความกว้างที่ดาดฟ้า 21 เมตร
 • กินน้ำลึก 4.6 เมตร
 • ความเร็วสูงสุด มากกว่า 17 นอต
 • ระยะปฏิบัติการที่ความเร็ว 12 นอต มากกว่า 5,000 ไมล์ทะเล
 • กำลังพลประจำเรือ 151 นาย
 • สามารถเตรียมเสบียงสำหรับกำลังพลประจำเรือ ไม่ตกว่า 45 วัน
 • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล ตราอักษร CATERPILLAR แบบ C280-12 (4,060 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง) จำนวน 2 เครื่อง
 • ระบบเพลาใบจักร แบบ ปรับพิทช์ได้ ตราอักษร WARTSILA LIPS จำนวน 2 ชุด
 • ใบจักรพวงละ 4 ใบ จำนวน 2 พวง
 • Gear Box ตราอักษร REINTJES LAF 4545 จำนวน 2 ชุด
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ตราอักษร CATERPILLAR แบบ 3512B (900 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง) จำนวน 4 เครื่อง
 • Bow Thruster ตราอักษร WARTSILA LIPS จำนวน 1 ชุด
 • อาวุธประจำเรือ
 • ปืน 76/62 มิลลิเมตร แบบ Oto Melara Super Rapid จำนวน 1 กระบอก
 • ปืนกล 30 มิลลิเมตร แบบ MSI จำนวน 2 กระบอก
 • ปืนกล 12.7 มิลลิเมตร หรือ .50 นิ้ว จำนวน 6 กระบอก
 • ระบบอำนวยการรบและควบคุมการยิง
 • บริษัท Terma ราชอาณาจักรเดนมาร์ค MFC ( Multi Function Control Console) ใช้แสดงภาพและใช้ยิงอาวุธ จำนวน 3 ตู้
 • เรดาร์อากาศ - พิ้นน้ำ แบบ Scanter 4100 จำนวน 1 ชุด
 • เรือ LCM
  EOD (Electro - Optical Director) จำนวน 1 ชุด
 • เรือเล็กประจำเรือ
 1. เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) จำนวน 2 ลำ
 2. เรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) จำนวน 2 ลำ
 • นอกจากนี้ยังมี ห้องพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องทันตกรรม สำหรับภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 • ที่ดาดฟ้าใหญ่ (Main Deck) จะมีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ (Hangar) เครน ขนาด 20 ตัน และ 10 ตัน ที่กราบขวา และกราบซ้าย ตามลำดับ รวมทั้งมีจุดลงจอดเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 จุด บริเวณท้ายเรือ
เรือหลวงอ่างทอง ได้ถูกออกแบบให้มีระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกของหน่วยกำลังรบยกพลขึ้นบก (Landing Force : LF) ประกอบด้วย

 • มีห้องบัญชาการยกพลขึ้นบก พร้อมระบบควบคุมและสั่งการที่ทันสมัย
 • มีห้องพักสำหรับกำลังรบยกพลขึ้นบก จำนวน 360 นาย พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก
 • สามารถบรรทุกยานสะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibious Assault Vehicle : AAV) ได้จำนวน 19 คัน
   ยาน AAV
 • ยานล้ออีกจำนวน 30 คัน
 • เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ 2 ลำ
 • นอกจากนี้ระวางบรรทุกที่ดาดฟ้าชั้น 4 (Vehicle Deck) ยังมีขีดความสามารถบรรทุกรถถังแบบ M60 ได้จำนวน 15 คันอีกด้วย

No comments:

Post a Comment