เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Sunday, May 4, 2014

ภาพประจำวันนี้

ภาพประจำวันนี้เป็นภาพของเครื่องบินขับไล่แบบใหม่ล่าสุดของอเมริกา F-35B Lightning II

ภาพถ่ายในเดือนพฤศจิกายน 2013

เครื่องบินขับไล่ทวิบท F-35B STOVL คำว่า STOVL มาจาก Short TakeOff Vertical Landing บินขึ้น(ใช้)ทางสั้น ลงจอด(ใน)แนวดิ่ง
การลงจอดแนวดิ่ง
ภาพข้างล่างนี้เป็นการบินขี้นในแนวดิ่ง
การบินขึ้นในแนวดิ่ง
ภาพการทำงานของเครื่องยนต์ในคุณสมบัติ STOVL

เครื่องบิน F-35B สำหรับหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐ และของกองทัพ/กองทัพอากาศ อังกฤษ


No comments:

Post a Comment