เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Friday, June 27, 2014

ขอได้ไหม คนไทย

องค์ในหลวงทรงพระราชกรณียกิจ ทรงเสียสละทั้งพระวรกาย ทั้งพระราชทรัพย์ เพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติ มากมายไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร 

องค์พระเทพฯ ก็ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชน เพื่อประเทศชาติ มากมายเหมือนกัน
ประชาชนจะทำเพื่อพระองค์ บ้างได้ไหม

No comments:

Post a Comment