เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Monday, April 13, 2015

จีนซื้อจรวด S-400

จีนจะเป็นลูกค้ารายแรกของจรวดขีปนาวุธ S-400 รัสเซ๊ย
http://thediplomat.com/2014/04/putin-approves-sale-of-s-400-to-china/
S-400


ดีลนี้ win-win กันทั้งนั้น รัสเซีย ต้องการเงินมาชดเชยในการที่ถูกยุโรปยกเลิกการค้าขาย
คำถามทั่วๆไป ก็คือ แล้วรัสเซียไม่กล้วจะถูกจีนลอกเลียนเทคโนโลยี S-400 หรือไร
คำตอบในเรื่องนี้ก็คือ การที่รัสเซียยอมขาย S-400 นั่นก็หมายความว่า S-500 พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผนคือเสร็จสิ้นภายในปี 2015 และจะเริ่มทะยอยเข้าประจำการในปี 2016
S-500
ดังนั้นการขาย S-400 ให้จีนนั้นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นการขายเท่านั้น เพราะลูกค้าเข้าคิวรอซื้อ S-400 อีกเพียบ

จีน ได้คัดลอกเทคโนโลยี่มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตทั้งเก่าและใหม่ของตนกันอีก

และถ้าจีนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตของตน ไทยก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยี่จากผลิตภัณฑ์ที่เรามีข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างกัน

No comments:

Post a Comment