เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Thursday, October 27, 2016

XM1296 Stryker 30 มม.

วันนี้สหรัฐฯได้เผยโฉม ยานล้อต้นแบบ XM1296 ซึ่งก็คือยานล้อ Stryker ที่ติดตั้งป้อมปืนขนาด 30 มม. จำนวน 8 คัน
XM1296 Dragoonกรมททารม้าที่ 2 ที่ประจำการในยุโรป หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Dragoon ได้แสดงความต้องการให้ปรับปรุงปืนขนาด 12.7 มม.ของยานล้อลำเลียงพล(ICV) stryker จำนวน 81 คัน ให้มีอำนาจเพียงพอที่จะหยุดยั้งยาน BMP ของรัสเซีย
ปืนขนาด 12.7 มม.ที่ควบคุมจากภายใน(รีโมทคอนโทรล)
ผลที่ได้ก็คือยานล้อ Stryker จะเปลี่ยนจากปืนรีโมทขนาด 12.7 มม.เป็นป้อมปืนรีโมทขนาด 30 มม.
คลิปสาธิตป้อมปืนขนาด 30 มม. กับ ปืนรีโมทขนาด 12.7 มม.ในปีพ.ศ.2557


โดยสหรัฐฯเลือกใช้ป้อมปืน MCT30 ของบ. Kongsberg และนามเรียกขานยานต้นแบบ XM1296 นี้ก็จะให้ใช้ชื่อเดียวกับกรมทหารม้าที่สอง นั่นก็คือ ยานล้อ Dragoon
ป้อมปืน MCT30 ของ Kongsberg

ทิ้งท้ายกันนิดหนึ่ง คือ ในบทความที่แล้วยานล้อ Centauro II (http://monsoonphotonews.blogspot.com/2016/10/centauro-ii.html) สหรัฐฯ ก็ซื้อยานล้อ B1-Centauro ไปเพื่อทดสอบและประเมินผล โดยนำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงยานล้อ Stryker

No comments:

Post a Comment