เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Friday, December 30, 2016

วิพากษ์สหรัฐฯ 1

ความเสื่อมถอยในอำนาจของสหรัฐอเมริกา คือ ความประมาท และ ความผิดพลาด ของอเมริกาเอง

กรณีตึกเวิลด์เทรด (Setember 11) เป็นเพราะอเมริกาคิดว่ากฏหมายศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าละเมิด จึงประมาทเชื่อมั่นในกฏหมายภายในอย่างเต็มที่ว่าไม่มีใครจะสามารถละเมิด (ไม่มีใครสามารถก่อการร้ายจากภายในประเทศได้)

แต่ความผิดพลาดคือมีการเตือนการก่อการร้ายแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าผู้ก่อการร้ายไม่สนใจกฏหมาย หรือ กฏกติกาใดๆ ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้น

เท้าความกันหน่อยก็คือ สหรัฐอเมริกามีกฏหมายประเภทเดียวคือกฏหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ต่างจากประเทศไทยที่มีกฏหมายสองฉบับคือ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษณ ซึ่งนั่นก็คือ กฏหมายจารีตประเพณี

ถ้ามองในแง่ดีก็คือ การอะลุ่มอล่วย เพราะสิ่งใดยังไม่มีกำหนดให้ตัวบทกฏหมายก็ปล่อยๆ กันไปก่อน แต่ถ้ามีการละเมิดเมื่อไรการอะลุ่มอล่วยนั้นก็สูญสิ้นกันไป จะมีการออกกฏหมายให้ครอบคลุมหัวข้อนั้นๆ ดังนั้นมันจึงเหมือนกับว่า วัวหายแล้วล้อมคอก
ด้วยเหตุนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาชีพทนายความจึงมีความสำคัญมากเนื่องจากมีกฏหมายใหม่ๆ ออกมาอยู่เรื่อยๆ ตามสภาพและสถานการณ์ ทนายที่มีอายุจึงมีความเชื่อถือสูงเพราะรู้กฏหมายมากกว่าทนายใหม่ๆ
ดังนั้นภายหลังการเกิดโศกนาฏกรรม จึงมีการออกกฏหมายและตั้งหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นมา และให้อำนาจมากมายล้นฟ้า

หันกลับมาดูเนื่อความตามหัวเรืองความตกต่ำทางอำนาจของอเมริกามีต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ตั้งแต่กรณีวันที่ 11 กันยาทมิฬ จวบจนยุคปัจจุบันความผิดพลาดทางนโยบายทางการต่างประเทศยิ่งส่งผลต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ เอง และความมั่นคงของโลก

ทั้งนี้เพราะนักการต่างประเทศที่ถูกคัดเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ( Secretary of State) ไม่มีคนเลยสักคนที่้เชี่ยวชาญการต่างประเทศแม้แต่นางฮิลลารี่เองก็ตาม อันส่งผลให้นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ผิดพลาดมาตลอด
นักการฑูตที่ยิ่งยงคนสุดท้ายของอเมริกา คือนาย Henry Kissinger 
แต่ในอดีตยังไม่ส่งผลกระทบมากมายเท่ายุคปัจจุบันเนื่องจากอำนาจทางการทหารของสหรัฐฯ ซึ่งในยุคหน้า(ประธานาธิบดีคนใหม่)จะยิ่งด้อยศักยภาพลงไปกันยิ่งกว่านี้อีก ซึ่งจะขอเอาไว้กล่าวในรายละเอียดคราวหน้า ก็ค่อยคิดตามอ่านกัน


สำหรับ ความประมาท และ ความผิดพลาด ครั้งล่าสุดคือ การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมา

การขับไล่นักการฑูตรัสเซียจำนวน 35 คนออกจากประเทศ แสดงให้เห็นว่ามีการแทรกแซงการเลือกตั้งฯ อย่างแท้จริง เพราะประเด็นการขับไล่นักการฑูต เป็นเรื่องใหญ่ของระบบการฑูตไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่คิดอาจจะทำก็ทำได้ทุกเมื่อ


แต่ทำไมรัฐบาลกลางถึงผิดพลาดปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น แสดงถึงความอ่อนด้อยในการทำงาน หากมองกันในส่วนของการเลือกตั้ง ฝ่ายหนึ่งใช้สังคมออนไลน์ในการหาเสียงตลอด แต่อีกฝ่ายเชื่อมั่นตนเองสูงเกินไปทำให้มองข้ามพลังของสังคมออนไลน์

กลับมามองปฏิกิริยาของรัสเซียในเรื่องการขับไล่นักการฑูตฯ ในข้อหาแทรกแซงฯ ผู้นำสูงสุดของรัสเซียกลับไม่โต้ตอบด้วยมาตรฐานที่รุนแรงเหมือนเช่นในอดีตที่เคยมีมาคือ การขับไล่นักการฑูตอเมริกัน

ลองมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเรื่องนี้กัน คือ

  • ในแง่ของตรกะ ถ้ารัสเซียไม่ผิดตามข้อกล่าวหา ปฏิกิริยาย่อมต้องตอบโต้อย่างรุนแรงพอกัน เพราะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี โดยรัสเซียไม่เคยลดลาวาศอกให้กลับสหรัฐมาก่อนเลย
  • ในแง่ของการอโหสิกรรม กล่าวคืออีกไม่กี่วันรัฐบาลของนายโอบามาก็จะหมดอำนาจ และประธานาธิบดีคนใหม่ก็จะเข้ารับตำแหน่งแล้ว รัสเซียก็เลยลดลาวาศอกให้

    ซึ่งจุดนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีความเป็นไปได้เลยเพราะประเพณีในการปฏิบัติทางการฑูต หรือทางการเมือง แต่มันจะเป็นไปได้หากรัสเซียมีผลประโยชน์ที่จะได้จากรัฐบาลชุดใหม่

วันนี้จบกันแค่นี้ก่อน ทิ้งท้ายกันตรงคือ ความประมาท และ ความผิดพลาด เป็นสาเหตุที่ทำให้อเมริกาเสื่อมถอย เอาไว้ต่อกันบทความต่อไปในปีหน้า ต้อนรับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา

No comments:

Post a Comment