เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค https://www.facebook.com/monsoonpages

Saturday, April 5, 2014

F-35B STOVL Mode Formation Flight Testing

วันนี้เอาคลิ๊ปการทดสอบบินคู่ครั้งแรกของเครื่องบิน F-35B STOVL เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2014
เครื่องบินขับไล่ทวิบทรุ่นใหม่ของสหรัฐ ที่ประเทศต่างๆ อยากเป็นเจ้าของ
(รวมทั้งประเทศไทย)
โพสโดย Lockheed Martin Videos


แถมให้อีกคลิ๊ป

No comments:

Post a Comment