เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Saturday, December 5, 2015

World Soil Day

5 ธันวามหาราช นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์ในหลวงแล้ว โดยมติของที่ประชุม FAO เมื่อปีพ.ศ.2555 ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันแห่งดินของโลก "World Soil Day"

ดังนั้นวันนี้วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 ผมก็ขอยกนำบทความเก่ามาถวายการสดุดีองค์ในหลวงกันอีกครั้ง อ่านกันได้ที่ลิ้งค์
http://monsoonphotonews.blogspot.com/2014/12/december-5-world-soil-day.html


กิจกรรมสำหรับปีนี้ ขอนำภาพขนมเค้กที่คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัทเอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาให้ชมกัน
(เครดิตแก่ http://www.thairath.co.th/content/470215)
"จุดเริ่มต้นคือมีอยู่ปีหนึ่ง ครอบครัวมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลังจากนั้นได้ทำเค้กทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเริ่มทำเค้กถวายเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาเราก็ทำเค้กทูลเกล้าฯ ถวายอยู่ทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะมีอยู่ 2 ปี ที่ไม่ได้ทำไปทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรอยู่ในขณะนั้น”
เค้กปี พ.ศ.2549
ถวาย 27 มกราคม 2549
ถวาย 23 กรกฏาคม 2549
เค้กปีพ.ศ.2550
ถวาย 22 ตุลาคม 2550
ถวาย 5 พฤศจิกายน 2550

สำหรับปีพ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 น่าจะเป็นสองปีที่คุณภัทรากล่าวถึงว่าไม่ได้ทำไปทูลเกล้าถวายเนื่องจากในหลวงทรงประชวร
แต่อย่างไรก็ดี ในวันที่ 20-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 บ.เอสแอนด์พีฯ ได้จัดฉลองบริษัทครบรอบ 36 ปี และได้มีการทำเค้กแต่มิได้นำถวายด้วย 
เค้กปีพ.ศ.2552
เค้กปีพ.ศ.2553
ถวาย 26 มกราคม 2553
ถวาย 5 ธันวาคม 2553
เค้กปีพ.ศ.2554
ถาวย 5 ธันวาคม 2554
เค้กปีพ.ศ.2555
ถวาย 5 ธันวาคม 2555
เค้กปีพ.ศ.2556
ถวาย 5 ธันวาคม 2556
เค้กปีพ.ศ.2557
ถวาย 5 ธันวาคม 2557
เค้กปีพ.ศ.2558
ถวาย 5 ธันวาคม 2558


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้จัดทำบล็อก monsoonphotonews
(ขอขอบคุณภาพจาก  http://www.anantasook.com)

No comments:

Post a Comment