เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Monday, March 25, 2013

ทร.ฝึกร่วมทร.ออสเตรเลีย AUSTHAI 13

กองทัพเหล่าต่างๆ มีการฝึกร่วมกับนานาประเทศเป็นประจำ บางการฝึกก็จัดขึ้นทุกปี บางการฝึกก็จัด 2 ปีต่อครั้ง การฝึกผสม AUSTHAI 13 ครั้งนี้เป็นการฝึกร่วมครั้งที่ 7 ของทั้งสองประเทศที่ฝึกกันทุกๆ 2 ปี

การฝึกผสม AUSTHAI นี้เริ่มต้นจากการทีไทยได้เข้าฝึกร่วมครั้งแรกกับออสเตรเลียในปี 1973 ในครั้งนั้นมี 4 ชาติร่วมในการฝึกคือ ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอังกฤษ ต่อมาในปี 1977 ไทยและออสเตรเลียได้เริ่มการฝึกผสม 2 ชาติ AUSTHAI เป็นครั้งแรกRoyal Australian Navy and Royal Thai Navy exercise joint war-fighting skills 
http://news.defence.gov.au/2013/03/25/royal-australian-navy-and-royal-thai-navy-exercise-joint-war-fighting-skills/
25 March 2013 
The Royal Australian Navy, supported by the Royal Australian Air Force, has conducted a highly successful maritime exercise with the Royal Thai Navy, demonstrating yet again how well the two nations can operate effectively together. 
The Australian Anzac Class Frigate HMAS Parramatta travelled to Thailand in March to conduct Exercise AUSTHAI 2013 with the Royal Thai Navy’s HTM Ships Rattanakosin and Phutthayotfa Chulalok
The three ships were joined by two maritime patrol aircraft: an AP3-C Orion from the Royal Australian Air Force, and a Royal Thai Navy Dornier‑228. The primary aim of the exercise, held in the Gulf of Thailand, was to practice maritime warfare skills and to strengthen naval interoperability, including through the application of maritime patrol aircraft. 
During the exercise, Parramatta and her Thai counterparts practiced gunnery exercises collectively known as ‘maritime interdiction’, and the Australian crew also demonstrated the Royal Australian Navy’s fire fighting and damage control techniques. 
The exercise had a heavy focus on the conduct of maritime boarding operations, allowing participants to hone boarding skills and discuss mutual lessons learned from deployments to the Middle East. 
Parramatta’s Commanding Officer, Commander Simon Cannell, said the success of the exercise should give both nations great confidence in their maritime security capabilities. 
“Exercises like this are extremely important because it’s essential to our mission of maintaining maritime security in this region that we have the ability to work together with all of our South East Asian neighbours,” said Commander Cannel. 
“Considering the ever-present threat of piracy, boarding skills are particularly important, and I was impressed by how effectively our two nations worked together when we practiced these all-important skills.” 
The exercise also allowed personnel from both navies to conduct at-sea exchanges between vessels. AUSTHAI 13 was the seventh iteration of the biennial exercise.No comments:

Post a Comment