เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค https://www.facebook.com/monsoonpages

Wednesday, March 20, 2013

กองร้อยยานเกราะ BTR - 3E1

วันนี้เอาคลิ้ปการฝึกด้วยกระสุนจริงของกองพันนาวิกโยธินมาให้ชมกัน

No comments:

Post a Comment