เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Thursday, March 28, 2013

ยานยนต์ลาดตะเวนจู่โจม

ข่าวก็เป็นผลงานการพัฒนาของส.พระจอมเกล้าฯลาดกระบังอีก
ยานยนต์ลาดตระเวณจู่โจมทางยุทธวิีธี


No comments:

Post a Comment