เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Sunday, May 16, 2010

ศีรษะนี้มอบให้พระเจ้าแผ่นดิน

ผมชื่นชมกับทุกคนที่มีความกตัญญูจงรักภักดีต่อในหลวง
คุณพงษ์พัฒน์กล่าวได้ตรงใจกระผมมากที่สุด

No comments:

Post a Comment