เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค https://www.facebook.com/monsoonpages

Saturday, May 15, 2010

ไทยได้ขึ้นหน้าหนึ่ง New York Timesไม่รู้ว่าจะดีใจ หรือเศร้าใจ กันดีแน่

No comments:

Post a Comment