เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค https://www.facebook.com/monsoonpages

Monday, May 24, 2010

ร่วมลงนามถวายพระพร

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำสมุดลงนามถวายพระพรแก่ในหลวง

ใครรักในหลวง เข้าไปร่วมลงนามได้ที่


ก็ขอประชาสัมพันธ์มาให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน


No comments:

Post a Comment