เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Thursday, August 15, 2013

จีนปรับปรุงหน่วยยามฝั่ง

แต่เดิมประเทศจีนมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนชายฝั่งทั้งหมด 5 องค์กรด้วยกัน เพราะมันเป็นประเพณีในระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ที่จะมีองค์กรด้านรักษาความปลอดภัยมากกว่าหนึ่งองค์กรทำหน้าที่คล้ายกัน ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละองค์กรเฝ้าจับตาดูซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความภักดี

หน่วยงานเหล่านั้นถูกเรียกกันว่า 5 มังกร ซึ่งประกอบไปด้วย
  1. หน่วยยามฝั่ง (China Coast Guard - CCG) ขี้นกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
  2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety Administration - MSA) ขึ้นกับกระทรวงการขนส่ง
  3. หน่วยเฝ้าระวังท้องทะเล (China Marine Surveillance CMS) ขึ้นกับกระทรวงธรณีและทรัพยากร
  4. ตำรวจประมง (Fisheries Law Enforcement Command - FLEC) ขึ้นกับกระทรวงเกษตร
  5. หน่วยศุลกากร (Customs) ขึ้นกับฝ่ายบริหารทั่วไปงานศุลกากร

ในช่วงต้นปีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ประกาศยุบรวมหน่วยลาดตระเวณทางทะเลทั้ง 5 หน่วยเพื่อสร้างกองกำลังลาดตระเวณชายฝั่ง(CCG)เหล่านี้ให้ทำหน้าที่คล้ายเป็นตำรวจทะเล (China Sea Police)
โดยให้หน่วยเฝ้าระวังท้องทะเล (CMS) เข้าไปดำเนินงานของหน่วยยามฝั่ง(CCG) อีกทั้งยุบองค์กรอื่นเข้ามารวมด้วย หน่วยยามชายฝั่ง(CCG)ใหม่นี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารมหาสมุทรแห่งชาติ (State Oceanic Administration)

การที่ให้หน่วยเฝ้าระวังท้องทะเล(CMS) เข้าไปดำเนินงานของหน่วยยามฝั่ง ก็เพราะหน่วย CMS เป็นองค์กรที่ใหญ่และเข้มแข็ง หน่วยนี้ก่อตั้งในปี 1998 มีหน้าที่รับผิดชอบท้องทะเลที่จีนประกาศครอบครองเป็นพื้นที่กว้างถึง 3ล้านตารางกิโลเมตร หน่วย CMS มีกำลังพลราว 7,000 นาย มีเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ราว 10 ลำ มีเรือลาดตระเวณประมาณ 300 ลำและมากกว่า 30 ลำเป็นเรือที่มีขนาดระวางขับน้ำมากกว่า 1,000ตัน กองเรือของ CMS ประกอบไปด้วยเรือพิฆาต และเรืออื่นที่เคยอยู่ในกองทัพเรือจีน

จีนจะใช้หน่วยยามชายฝั่งนี้เข้าไปลาดตระเวณตรวจตราท้องน้ำที่จีนประกาศครอบครองในคาบสมุทรทะเลจีนใต้แทนที่จะส่งกองทัพเรือเข้าไป นับเป็นเทคนิคด้านกลยุทธ์อันชาญฉลาดของจีน เพราะหน่วยยามฝั่งใหม่นี้ทำหน้าที่เสมือนตำรวจ (แต่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ขีดความสามรถระดับทหาร) ดังนั้นหากประเทศคู่พิพาทใดส่งกองทัพออกมา หน่วยซุปเปอร์ยามฝั่งเหล่านี้ก็สามารถเรียกกองทัพของตนมาสนับสนุน และทำการประท้วงคู่กรณีได้

คราวนี้ก็ต้องคอยจับตาดูบริเวณท้องทะเลที่เป็นกรณีพิพาทกับระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆ ว่าอุณหภูมิต้องร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ เป็นแน่แท้

No comments:

Post a Comment