เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Monday, April 1, 2013

การวิจัยพัฒนารถหุ้มเกราะของกองทัพบกในอดีต 1


การวิจัยพัฒนารถหุ้มเกราะของกองทัพบกในอดีต

ช่วงนี้เห็นมีข่าวคราวเกี่ยวกับนวัตกรรมช่วยชาติ การวิจัยพัฒนารถหุ้มเกราะที่สถาบันการศึกษาต่างๆ นำเสนอต่อกองทัพบก ก็เลยอยากให้ข้อมูลการวิจัยพัฒนารถหุ้มเกราะที่เคยมีมาในอดีต
กองทัพบกของไทย ได้มีการวิจัยพัฒนารถหุ้มเกราะขนาดต่างๆ มาเป็นเวลาช้านานแล้ว แต่ผลการวิจัยไม่ได้รับการต่อยอด เพราะเดิมนั้นกองทัพเป็นผู้วิจัยแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้ร่วมวิจัยพัฒนากับองค์กรอื่นใดทั้งในภาคเอกชนหรือในภาคสถาบันการศึกษา

แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี่ได้ก้าวหน้าไปมาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือบริษัทในภาคเอกชนต่างก็มีบุคคลากรที่มีความรู้มากมาย ทำให้กองทัพได้เริ่มปรับตัว หันไปทำความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข่าวที่มีออกมาอยู่เรื่อยๆ
วันนี้จะขอนำรถหุ้มเกราะแบบต่างๆ ที่กองทัพบกโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ(ศอว.)ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร(ศอพท.) ได้เคยวิจัยพัฒนามาให้ยลโฉมกัน เริ่มต้นกันด้วย

รถเกราะคอมมานโดสเก้าท์
(Commando Scout)

ความเป็นมาของโครงการ : เมื่อปี พ..2521 ศอว.ทบ. ได้ทดลองสร้างรถเกราะขึ้น 1 คัน ตามแนวความคิดของ พล..เจริญ พงษ์พานิช ซึ่งเป้น เสธ.ทหาร อยู่ในขณะนั้น โดยยึดถือแบบรูปร่าง COMMANDO SCOUT ของบริษัท คาดีแลค สหรัฐอเมริกา เป็นรถใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 130 แรงม้า และได้ทำการทดลองวิ่งเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร ทั้งบนถนนและในภูมิประเทศ ต่อมาก็ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อีกหลายครั้ง จนถึงปี พ..2523 ศอว.ศอพท. ได้รับงบประมาณให้สร้างรถเกราะ ต้นแบบคันที่ 2 อีก 1 คัน โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 150 แรงม้า รูปร่างใกล้เคียงกับคันแรก แต่มีขนาดใหญ่กว่าคันแรก ทาง ศอว.ศอพท. ได้ทดลองวิ่ง อยู่ประมาณ 1 ปี เป้นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร ผลปรากฎว่ารถมีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ไม่สมดุลย์กับขนาดของเครื่องล่าง เกิดการชำรุด ง่ายและมีข้อบกพร่องซ่อนเร้น ไม่คาดมาก่อนหลายประการ

สรุปผลการวิจัย : มีข้อบกพร่อง ผลการวิจัยมีข้อบกพร่อง จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมาก ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ใน ราชการ ทบ.จึงอนุมัติให้ปิดโครงการโดยเก็บตัวอย่างรถเกราะคอมมานโสเก้าท์ จำนวน 5 คัน ไว้ที่ ศอว.ศอพท. เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยและพัฒนาต่อไปคุณลักษณะเฉพาะ
พลประจำรถ
4
นาย
น้ำหนักพร้อมรบ
7
ตัน
ความกว้าง
2,180
มม.
ความยาว
5,070
มม.
ความสูงตัวรถ
1,730
มม.
ความหนาเกราะ
9
มม.
อาวุธ


  • ปก.93 ขนาด 0.50 นิ้ว (12.7 มม.)
1
กระบอก
  • ปก.เอ็ม 60 ขนาด 7.62 มม.
1
กระบอก
สมรรถนะ


  • ความเร็วสูงสุดบนท้องถนน
105
กม./ชม.
  • อัตราไต่ลาด
60
%
  • ความจุเชื้อเพลิง/ระยะปฏิบัติการ
150
ลิตร/335 กม.
เครื่องยนต์


  • Cummins 6 สูบดีเซลแบบ 378-C 4จังหวะ 145 แรงม้า ที่ 3,000 รอบ/นาที
  • เครื่องเปลี่ยนความเร็ว แบบ Synchromesh
  • ระบบไฟตรง 24 โวลท์
พรุ่งนี้จะมาต่อกันในรถหุ้มเกราะคันต่อไป "รถเกราะสายพานหุ้มเกราะขนาด 15 ตัน"

No comments:

Post a Comment