เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Monday, April 8, 2013

Gripen งวดที่สองจำนวน 3 ลำมาถึงประเทศไทยแล้ว

ข่าวนี้ก็ตามกระแสกันเมืองไทยกันหน่อย ไม่รู้ว่าคนนิวยอร์คจะทราบข่าวกันแล้วหรือยัง

กองทัพอากาศไทยได้สั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ทวิบท Jas39 Gripen จากประเทศสวีเดนทั้งหมด 12 ลำเพื่อนำเข้าประจำการทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าคือ F-5E Tiger II
สำหรับบทวิเคราะห์เครื่องบิน Jas39 นี้หาอ่านได้จากนสพ. Thai Good News ฉบับที่ 31-32 ปี 2008

ทอ.ได้รับเครื่องบิน Jas39 งวดแรกจำนวน 6 ลำพร้อมเครื่องบินตรวจการณ์ Saab 340 AEW กับเครื่องบินลำเลียงและฝึกอีกอย่างละ 1 ลำในปี 2011

ครั้งนี้ได้รับอีกจำนวน 3 ลำเพราะฉะนั้นรวมกันได้ไทยได้รับเครื่องบิน Jas39 จำนวน 9 ลำแล้ว

สำหรับเครื่องบินที่เหลืออีก 3 ลำสุดท้ายจะส่งมอบให้หลังฤดูร้อนปีนี้
FMV deliver three Gripen aircraft to Thailandhttp://www.fmv.se/en/News-and-media/In-focus/FMV-deliver-three-Gripen-aircraft-to-Thailand/ 
After a long delivery flight from Sweden, FMV has now delivered the seventh, eighth and ninth JAS 39 Gripen aircrafts to the Royal Thai Air Force. The entire order consists of twelve planes. 
On behalf of the Defence Export Agency FMV has coordinated the delivery and Gunnar Lindberg, who is project manager at FMV Test and Evaluation site, summarizes some intense months. 
- I have a long list of measures that we have checked off. Among others - test flights, technical issues and diplomatic contacts. And thanks to experienced staff and good cooperation with everyone involved, we were able to resolve all issues. 
On 2 april three Gripen aircrafts started from FMV's facility outside Linköping. The last main point on Gunnar Lindberg's action list was underway. Gunnar himself sat in a Hercules aircraft along with technicians and aeronautical equipment. 
FMV's test pilots Joakim Wengelin and Fredrik Süsskind had planned the delivery flight in eight stages. This required permission to fly over eight countries. It also required permission to both fly over and land temporarily in Hungary, Greece, Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman and India and Thailand. 
Facts:
Thailand has ordered two rounds of an integrated air defense system from the Swedish government through the Swedish Defence Materiel Administration, FMV. The first agreement was signed in 2008 included six JAS 39 C/D a Saab 340 AEW and a Saab 340 for transport and training. It contained, in addition to the equipment, a comprehensive logistic support, training for Thai pilots and technicians as well as simulators. Sweden also contributed with a support group in place in Thailand. 
These first six JAS 39 Gripen C/D of twelve ordered fighters FMV delivered in February 2011. 
The second agreement that FMV signed with Thailand in november 2010 include further six Gripen fighter aircraft of the C version, along with a Saab 340 with Erieye radar and the Swedish RB 15F missile system. Saab 340 plane and the missile system are already delivered. And today, FMV delivered three more Gripen aircraft. The remaining three fighter planes will be delivered after the summer of 2013.

No comments:

Post a Comment