เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Saturday, April 6, 2013

Aron M-50

ไทยเราวิจัยพัฒนาเรือบินสะเทินน้ำสะเทินบกเองโดยกองทัพเรือ

กองทัพเรือได้วิจัยพัฒนาเองโดยผลิตเครื่องต้นแบบออกมาแล้วถึง 3 ลำ
NAX03 ในภาพนี้อาจจะเป็น NAX02 แต่ที่แพนหางของเครื่องเห็นเลข3 ทำให้คิดว่าเป็น NAX03

แต่อินโดนีเซียใช้วิธีลัด โดยอาจจะซื้อเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก Aron M-50 จากเกาหลีใต้

Indonesia Minati Amphibious Aircraft
http://www.koran-sindo.com/node/305369

JAKARTA - The Indonesian government to explore the possibility of purchasing a seaplane made ​​in South Korea.Aircraft designed for defense and maritime security was deemed suitable for Indonesia.  
Ministry of Defense Inspector General Vice Admiral TNI Sumartono admit the technology is embedded in a seaplane Aron Flying Ship.The aircraft is considered ideal for the purpose of rescue at sea, but the military needs more development is needed.  
Although generally recognized good, Sumartono yet claimed no plan to purchase aircraft that can operate in air and water. 
According to him, there are many aspects that need to be considered before the government business cooperation in the field of the main tools of weapons systems (defense equipment), as a matter of maintenance and budget. "Because if it is only for the purpose of maritime surveillance, defense equipment in the country is still inadequate. In addition (if the message), the transfer of technology (ToT) can not? 
So there are many things that should be studied, "he said after witnessing the flight test aircraft Aron Flying Ship Series M-50 at Pier Paddle, Frog Force Base Command of the Navy, Tanjung Priok, Jakarta, yesterday. President Director Aron Flying Ship Ltd Hyunwook Cho said the plane Aron Flying Ship is the first product in the world that can operate in air and water at high speed. Currently airspeed at sea could reach 54 knots or 100 miles per hour and the speed of 220 km per hour while in the air. "High-speed, but remained stable at low speeds," said Hyunwook.  
According to him, the aircraft that can operate in all weather conditions has ease of maintenance and operation and energy efficient. With 200 liters of fuel a kind pertamax, Aron Flying Ship can fly as far as 800 km. To be able to take off, the aircraft only requires ground water along the 200-400 m and is claimed capable of landing in waters with a depth of 50 m. "Flying Ship can also fly though the waves in the sea at 2 am," he said. Hyunwook continued, Aron Flying Ship use powerful 250 horsepower engine. With these specifications, the seaplane has a very important purpose for reconnaissance, navigation, and rescue at sea. Especially in countries like Indonesia archipelago.  
"Aron Flying Ship is appropriate for the Government of Indonesia. With a lot of illegal fishing and destructive fishing, can help governments combat aircraft of foreign vessels, "he said. further advantage, the aircraft is not detected by flying low maximum radar at an altitude of 150 m below sea level. The aircraft can also operate at night for surveillance because it is equipped with infrared. Fuselage made ​​from carbon or kevlar composite materials commonly used with a weight vest to 1.7 tonnes for Type M-50. This aircraft only has a length of 10 m, a wing span of 12 m, and a height of 3 m. Special types of M-50, a passenger capacity of only four people, not including the pilot and copilot. while M80 type capable of carrying eight peopleAnother type that can be used for military purposes that Aron and Aron M200 MK80 capacity of 20 peopleMembers of the House of Representatives Commission I Susaningtyas Kertopati judge, Aron aircraft perfectly suited to maintain maritime security, especially to prevent the rampant illegal fishing in Indonesian waters. "Aron Flying Ship could be an alternative to supplement needs no other defense equipment such as helicopters. It is important to illegal logging, "said Susaningtyas. He adds, when viewed from the offering price is priced Aron Flying Ship Ltd of $ 5 million per unit, the number is relatively inexpensive, especially when viewed from the ability to complete. Therefore, Susaningtyas suggested that the government consider the offer. According to him, the aircraft can be placed in areas such as the islands of the Riau Islands or the Pacific Islands.  andi setiawan
 เึีครื่องบิน Aron M-50 นี้ก็มีลักษณะบางส่วนที่คล้ายคลึงกับเครื่องบินที่นั่งเดียว Lippisch X-113 ที่บินครั้งแรกเมื่อเดือนต.ค.1970 เหนือทะเลสาป Constance ในเขตประเทศเยอรมัน

No comments:

Post a Comment